Productes

Productes

Els nostres productes:
Acer corrugat en llargs comercials de 6, 12 i 14 m.
Acer corrugat en rotllos.
Ferralla elaborada AP500S (tallat i doblegat a mida).
Ferralla armada AP500S ( Armadures a mida per estructura de formigó).
Armadures de mida estàndard.
Malla electrosoldada.
Filferro de 1.3, 2, 3 i 5 mm.