Know How

Know How

Ferrallats Empordà compta amb una gran experiència adquirida que fa que el seu desenvolupament en la activitat sigui molt productiva. Aquesta experiència es tradueix en un “saber fer “ de l’empresa que fa que tots els seus departaments s’integrin de tal manera que la seva producció sigui eficaç i eficient.

A la nostra oficina tècnica contem amb personal qualificat que s'ocupa de l'atenció al client, recepció dels projectes i la introducció de les dades al sistema informàtic que envia les comandes al taller via Wifi.

Les comandes són carregades en les màquines de forma automàtica on el personal de taller procedeix a la seva elaboració cuidant d'assegurar la traçabilitat dels treballs.
Una contínua comunicació entre el nostre departament de logística i l'oficina tècnica ens assegura el seguiment de l'avanç de les obres dels nostres clients el que ens permet complir puntualment amb els terminis de lliurament.

En el departament de logística contem amb una àmplia flota de camions que ens permet un eficaç lliurament de la nostra ferralla en les més diverses condicions.